Loading...
  • Tiếng Việt
  • American

Chứng Nhận Hữu Cơ

  • Chia sẻ qua viber bài: Chứng Nhận Hữu Cơ

CHỨNG NHẬN HỮU CƠ 

Nông nghiệp hữu cơ là Hệ thống sản xuất nhằm duy trì sức khoẻ của đất, hệ sinh thái và con người, dựa trên các quá trình sinh thái, đa dạng sinh học và sự thích nghi với điều kiện ñịa phương trong khi giảm thiểu sử dụng đầu vào có tác động bất lợi.

Chứng nhận hữu cơ là chứng nhận dành cho các sản phẩm trong lĩnh vực thực phẩm nhằm xác thực và khẳng định các sản phẩm đó là hữu cơ, sạch và an toàn cho người sử dụng.

Tại Việt Nam bộ Tiêu chuẩn TCVN 11041:2017 là tiêu chuẩn dành cho tổ chức sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi hữu cơ do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

Bộ tiêu chuẩn dành cho nông trại áp dụng để có thể đáp ứng các yêu cầu chứng nhận hữu cơ Việt Nam gồm có:

– TCVN 11041-1:2017, Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ,

– TCVN 11041-2:2017, Phần 2: Trồng trọt hữu cơ,

– TCVN 11041-3:2017, Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ,

– TCVN 11041-5:2018, Phần 5: Gạo hữu cơ,

– TCVN 11041-6:2018, Phần 6: Chè hữu cơ,

– TCVN 11041-7:2018, Phần 7: Sữa hữu cơ,

– TCVN 11041-8:2018, Phần 8: Tôm hữu cơ.

Để đăng ký đánh giá chứng nhận hữu cơ, Quý vị vui lòng tải Đơn đăng ký  tại đây.

Để biết thêm chi tiết về Quy trình đánh giá, cấp chứng nhận hữu cơ, vui lòng tham khảo  tại đây

VSCB rất mong được hợp tác với Quý Đối tác/Khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!

Tags

 

Sản phẩm liên quan